Aktuális

Kedves Szülők!

“Nyári ügyelet” menüpontokban tájékozódhat az iskola nyári ügyeleti időpontjairól.

Kellemes vakációt és pihenést kívánunk mindenkinek!

Tanévzáró alsó tagozaton

Helyszín: Prohászka úti épület

Időpont: 2021. június 18.  (péntek) 17.00h

Az iskola épületekben szülők és hozzátartozók nem tartózkodhatnak, nem mehetnek be a bizonyítványosztás során sem.

Az udvaron az elzárt terület mögött, maszkot viselve várjuk a kedves szülőket és hozzátartozókat a tanévzáró ünnepélyre.

Ballagás és tanévzáró programja felső tagozaton

Helyszín: Szent István úti épület

Időpont: 2021. június 19. (szombat)

Virággyűjtés az 1-7. évfolyamtól a Szent István úti épületben 18-án, pénteken 8-11.00-ig.

6.00 – 7.30 – a dekoráció befejezése (5-6-7. évfolyam)

7.45-7.55 – a 8.-osok gyülekeznek az ebédlőben. Azzal a virággal fognak ballagni, amit reggel magukkal hoznak. Az ünnepségen virágátadás nem lehetséges!

8.00 – 8.40-ig osztályfőnöki óra a nyolcadik évfolyamnak.

8.40 – 9.00-ig ballagás az épületben, kiérkezés az udvarra. Az 5-6. évfolyam sorfalat ad, a 7. évfolyam az udvaron várja a ballagókat.

9.00 – 10.00-ig Ballagási és tanévzáró ünnepély az udvaron.

A vendégek csak az udvaron tartózkodhatnak, ott kötelező a maszk viselése. Csak távoli képek készítésére lesz lehetőség. Az épületbe az egész ünnepség ideje alatt hozzátartozó nem mehet be.

10.00 – tól bizonyítványosztás valamennyi osztálynak. A bizonyítványosztás történhet a tanteremben és a szabadban is, melyet az osztáyfőnök határoz meg. Az osztályteremben szülő nem tartózkodhat.

10.30 – az ünnepség után a 8.-osoknak az iskolán kívül, az épület előtt lesz még lehetőségük a virágaikat megkapni, fényképeket készíteni.

Ballagási versek - SuliHáló.hu

Kedves Szülők!

Május 10-én újraindul a kizárólagos jelenléti oktatás felső tagozaton is.

Ugyanakkor a járványügyi helyzet miatt ha valaki nem akarja, hogy gyermeke iskolába járjon, ebben az esetben a szülőnek írásbeli kérelmet kell benyújtania az iskola igazgatójának. A diákok a leckét a Krétán keresztül kapják meg. Számukra online oktatás nem lehetséges. Az iskolai megelőző járványügyi intézkedések továbbra is életben maradnak (hőmérsékletmérés, kézfertőtlenítés, maszkviselés a közösségi terekben).

Az uszodai tanórák a jelen tanévben már nem lesznek. Szakkörök, sportkörök indulnak, kizárólag saját tanárainkkal és diákjainkkal.

Idegenek továbbra sem tartózkodhatnak az épületben, nem sportolhatnak tornatermeinkben.

1 napos kirándulások szülői beleegyezéssel lehetségesek, tömegközlekedéssel és külön busszal is (ez utóbbi a javasolt). Erdei iskola, több napos kirándulás nem lehetséges. A nyári Erzsébet táborokról később kapunk tájékoztatást. Június utolsó két hetében 90-100 gyermek (1-8. évfolyam) vehet részt az un. Csodaszarvas programban (egyféle napközis tábor) Személyes ügyintézés a szülőknek előre egyeztetett időpontban lehetséges.

Logopédus, gyógytestnevelő, művészeti tanár tarthat foglalkozást az iskolában. Iskolai fotózás osztályszinten, illetőleg egyénileg csak nyitott téren lehet.

Ballagás, évzáró a május 23-át követő járványügyi szabályozás szerint lehetséges.

Üdvözlettel: Bárányos József, igazgató

Kedves Szülők!

Tájékoztatom Önöket a hétfőtől, (április 19.) kezdődő iskolai munkarenddel kapcsolatban:

  • a felső tagozaton május 9-ig folytatódik a tantermen kívüli oktatás. Az ügyeletet kérő tanulók foglalkozásai és felügyelete a Szent István úti épületben folytatódik.
  • az alsó tagozaton hétfőtől (április 19.) újraindul a kizárólagos jelenléti oktatás. Ugyanakkor a járványügyi helyzet miatt ha valaki nem akarja, hogy gyermeke iskolába járjon, azt az iskola igazgatójának írt levélben kérheti. Mivel hibrid oktatás megszervezésére nincs lehetőség, ezért az otthon maradt gyermekek részére nem biztosítható az online oktatás, tehát nekik a Kréta felületen feladott tananyagot és házi feladatot a szüleik segítségével kell feldolgozni és elkészíteni.
  • A távolmaradás az alsó tagozaton igazolt hiányzásnak számít. Ha ennek mértéke meghaladja a tanév során a 250 órát, és a diák érdemjegyek hiányában év végén nem értékelhető, akkor a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát kell tennie.
  • A mindennapi gyakorlat folytatódik, azaz az alsós tanulók csak testhőmérséklet mérés és kézfertőtlenítés után léphetnek be az iskola épületébe, a maszk viselése a tanóra kivételével, a közösségi terekben továbbra is kötelező. A szülők ügyintézés céljából, kizárólag időpont egyeztetéssel léphetnek be az épületbe.
  • Kérem önöket, hogy a hétfői étkezés megrendelése végett legkésőbb holnap (április 16.) 10 óráig szíveskedjenek jelezni, hogy igénybe kívánják-e venni azt.

Bicske, 2021. április 15.

Jó egészséget kívánva mindenkinek: Bárányos József, igazgató

ISKOLAI BEIRATKOZÁS:

Kedves Szülők!

Iskolánkban sok szeretettel várjuk beiratkozásra a leendő elsős diákokat. Bővebb információkat a Beiskolázás menüben találhat.

TAVASZI SZÜNET:

Tavaszi szünet: 2021.03.31. utolsó tanítási nap – 2021.04.07. (első tanítási nap).

Kedves Szülők!

Bizonyára értesültek róla, hogy hétfőtől (03.08.) az óvodák és az általános iskolák is átállnak a tantermen kívüli digitális munkarendre. Ezzel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom önöket.

Újabb változás:

Tájékoztatom önöket, hogy a 18/2021 EMMI határozat módosította a 17/2021 EMMI határozat 6. pontját. Ennek értelmében a köznevelési intézmények – így iskolánk is – fogadhatják március 8-tól, azaz hétfőtől, az ügyeletet igénylő tanulókat. A mai napon felvettük a kapcsolatot azokkal a diákokkal, akik ezt pénteken igényelték, valamint elkészítettük a hétfői ügyeleti beosztást. Semmi akadálya sincs annak, hogy holnap (hétfőn) fogadjuk a gyermekeket. Esetleges további igényeket a csokonaibicske.alsó@gmail.com E-mail címen jelezhetik.

Az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos nyilatkozatok leadási rendje a tegnapi tájékoztatás szerint zajlik. Ezeket hétfőtől iskolánk két étkező konyháján lehet leadni, vagy elektronikusan a jenei.timea@bicske.hu címre lehet továbbítani.

Hétfőtől megkezdjük a digitális oktatást 1-3. évfolyamon az osztályokban megszokott felületeken, 4-8. évfolyamon pedig a Google Classroom-ot igénybe véve. Ennek használatát a tanulókkal begyakoroltuk.

Sok türelmet és megértést kérek önöktől, bizonyára időbe telik, míg együttesen ismét visszazökkenünk ebbe a munkaformába.

Kívánok önöknek jó egészséget, kitartást a hátralévő nehéz hetekhez! Kérdések esetén keressék bizalommal az osztályfőnököket, vagy a vezetőség tagjait

Nyilatkozat:

http://www.csokonaibicske.hu/wp-content/uploads/2021/03/Nyilatkozat-Covid-2021.docx

Szülői tájékoztató:

http://www.csokonaibicske.hu/wp-content/uploads/2021/03/szuloi-tajekoztato-covid.pdf

Bicske, 2021. március 07.

Tisztelettel: Bárányos József, igazgató