Iskolánk története

Ágoston László bicskei történelemtanár írta meg a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola történetét, hozzátéve, hogy „szép csendben” lett 2019-ben 100 éves az intézmény. Mert természetesen nem az épület ennyi idős, a patinás, egykori polgári iskola 1927-ben épült, s ékessége a Prohászka Ottokár utcának. A háromszintes épület azóta szolgálja a helyi alapoktatást, a különböző korszakokban hol dugig a sok kisgyerekkel, manapság kicsit lazábban. Az 1972-ben végzett nyolcadikosok a, b, c, d, e osztályokba jártak, harmincnál magasabb osztálylétszámmal, a szomszédos épületeket is igénybe vették iskolának. Később épült egy modern, külsőre csúnyácska épület, kettévált az iskola intézményként is, majd ismét egyesült. 1921-22-ben végzett az első fiú- és lányosztály

A középkorban is volt a két fő egyháznak iskolája, a török kiűzése után, 1696-tól ismertek a bicskei református rektorok nevei. A katolikusoknak később a Batthyányak tartottak fenn elemi iskolát, de sokan nem tudtak írni-olvasni még akkor sem, amikor Bicske mezővárosi rangra emelkedett 1773-ban. Az 1868-as korszerű, báró Eötvös József-féle tanügyi törvény után gyorsan fejlődött az alapoktatás, 1895-ben iparos-tanonc iskola létesült, az 1890-es években a zsidóság is iskolát alapított, a 20. század elején óvoda épült. A népiskolai törvény megalkotása nyomán Eötvös és munkatársai elképzelése volt, hogy az elemi iskolát kiegészítendő teremtik meg a népoktatás felsőbb szintjét azoknak, akik nem folytatták gimnáziumban a tanulmányaikat. Így született meg a polgáriiskola-forma, amely a négy elemi után fogadta általában még négy évfolyamon a tanulókat.

1918-ban nyílt meg hivatalosan

A polgáristák csökkentett mértékben és szinten sajátították el az általános műveltség alapjait – írja elemző tanulmányában Ágoston László, ám számos olyan tantárgyat iktattak be számukra, amely a gyakorlati élethez adott jól hasznosítható muníciót, s az alsóbb fokú adminisztrációban kiválóan megállták helyüket a jó képességű, polgári iskolát végzett emberek. Tudjuk, az I. Világháború máig ható csapást mért a megcsonkított országra, Bicskén mégis polgári iskola alapításár határoztak az elöljárók. 1914-ben intéző bizottságot hoztak létre ez ügyben, de végül 1918. szeptember 7-én, szombaton nyílt meg hivatalosan a bicskei Magyar Királyi Állami Polgári Iskola, Szeifart Vilmos, Mórról érkezett igazgató vezetésével. Több tanár települt immáron Kis-Magyarországra az elcsatolt területekről, az iskola gondnokságát Edelmann Sebő elnök látta el. 

Először csupán két tanterem, egy tanári, egy igazgatói szoba tette ki az intézményt, 1921-22-ben végzett az első fiú- és leányosztály. A most látható szép épületet 1927-ben emelték, a polgári iskola oktatási forma megszűnte után az állami általános iskola vette át helyét. Még itt indult meg Bicskén az első gimnázium is az 1950-es években. A Csokonai nevét felvett intézményben jelenleg 598 gyerek tanul, az egykori polgári épületében az alsósok vannak, 304-en.